Nieuws - 20 april 1995

Bezuinigingen bij Plantaardige produktie stagneren

Bezuinigingen bij Plantaardige produktie stagneren

Bij de commissie Financien en planning van universiteitsraad bestond op 11 april grote ongerustheid of de sector Plantaardige produktie bijtijds aan zijn bezuinigingsverplichting kan voldoen. Uit het laatste financiele overzicht van het college van bestuur blijkt dat de sector pas 120 duizend gulden heeft bespaard, terwijl de plannen voorzien in een besparing van zo'n zeven miljoen tot 1997. In de sector Landinrichting is inmiddels 1,4 miljoen gulden bespaard en bij Dierlijke produktie zo'n zes ton. De resterende sectoren hoeven nagenoeg niet te bezuinigen.


We zijn een jaar verder met ons sociale beleid en krijgen de indruk dat Plantaardige produktie niet veel heeft bereikt", aldus raadslid M.K. Bor. De universiteitsraad heeft nog geen formatieplannen gezien van de betrokken vakgroepen, hoort in de wandelgangen dat bepaalde vakgroepen tegenwerken en denkt vervolgens aan hardere maatregelen.

Maar het collegelid mr H.M. van den Hoofdakker kende geen weigerachtige vakgroepen: Bosbouw had een ontheffing gekregen en Entomologie had inmiddels een formatieplan opgesteld. Er zat wel vertraging in de uitvoering, want bij sommige groepen waren alle vakgroepsmedewerkers op de ontslaglijst gezet en had iedereen bezwaar aangetekend. Het college voorziet dan ook lange ontslagprocedures.

Dit leidt echter niet tot een overbesteding van de 25 miljoen voor sociaal beleid in de toekomst, aldus het collegelid. Vorig jaar is 11,5 miljoen aan de middelen van de faculteit toegevoegd, waarvan 5,8 miljoen voor de sector Plantaardige produktie. Dit jaar wordt dat bedrag gewoon verlaagd en volgend jaar geheel afgebouwd. Dan is de pot leeg, komt het overtallig personeel op wachtgeld en heeft de LUW een groeiend wachtgeldprobleem, schetste Van den Hoofdakker. En dat is betrekkelijk zorgelijk", aldus het altijd optimistische collegelid.

Maar aan ontslagen zal de sector niet ontkomen, stelde het collegelid de raad gerust. In september presenteert het college een reorganisatieplan op basis van formatieplannen van de betreffende vakgroepen, waarbij zo'n driekwart van de ontslagen duidelijk zullen zijn. Tot nu toe konden we ons wentelen in een warm bad en samen met het personeel naar een oplossing zoeken, omdat we dachten dat ze dan beter zouden presteren. Maar het lijkt erop, dat we de bezuinigingen dan niet halen. En als het niet goedschiks kan, met warm bad, dan maar kwaadschiks", aldus Van den Hoofdakker. We hebben een inspanningsverplichting gevraagd. Dat kan veranderen in een taakstelling: daar moet het voor, je ziet maar. Desnoods gaan we gewoon mensen aanwijzen, de aanpak verharden."