Nieuws - 10 oktober 1996

Bezuinigingen belasten samenwerking tussen LUW en DLO

Bezuinigingen belasten samenwerking tussen LUW en DLO

De aangekondigde bezuinigingen op het AB-DLO maakt het onderzoek naar samenwerking met de sector Plant- en gewaswetenschappen complex." Oud-decaan en plantkundige prof. dr J.L. van Went leidt een commissie die intensieve samenwerking tussen de plantenonderzoek van de LUW en het Instituut voor Agrobiologisch en Bodemvruchtbaarheidsonderzoek (AB-DLO) moet vormgeven. Zowel de sector PGW als het instituut AB-DLO kampen met financiele problemen, omdat de belangstelling voor de plantenteelt is teruggelopen.

Volgens Van Went komen de problemen bij het AB niet uit de lucht vallen. Er zijn al ideeen ontwikkeld voor een oplossing." Dat zou ook gelden voor de teeltwetenschappen van de universiteit, maar Van Went waarschuwt ervoor dat je een samenwerking niet met een lege portemonnee kunt aangaan". Hij is niet echt gelukkig met verwijzingen naar het werk van zijn commissie - afwachten, want de samenwerking wordt onderzocht - in de discussie over de bezuinigingen op de sector PGW. Daardoor ontstaat drijfzand."

Afstemming en samenwerking tussen het AB en PGW kan het onderzoek versterken, verbreden en verdiepen, meent de oud-decaan. Dat komt het onderwijs ten goede, want de universiteit kan niet in haar eentje het hele veld bedienen." Aangezien de vraag naar afgestudeerden in de toekomst weer zal toenemen, zo verwacht Van Went, zal ook het aantal studenten weer toenemen. De studenten die nu beginnen, zitten op rozen, want er is vraag naar academici op deze terreinen en ze zijn er domweg niet. Een aankomend student is niet achterlijk, die ziet dat en maakt zijn keus."