Nieuws - 20 juni 1996

Bezetters ontevreden over

Bezetters ontevreden over

Het college van bestuur wil geen studenteninvloed op de begroting en het strategisch plan. Wij mogen alleen meepraten op het niveau waar we mee te maken hebben." Dit is volgens actievoerende studenten de uitkomst van een gesprek met het college van bestuur over de nieuwe bestuursstructuur van de universiteiten. Het gesprek was toegezegd door het college tijdens de studentenbezetting van het bestuursgebouw op 31 mei.

Volgens studentenwoordvoerder Norbert Degenhardt hadden de studenten ook weinig hoop op een betere uitslag, maar viel het ze toch tegen hoe weinig het college van bestuur naar hun argumenten wilde luisteren. Het college heeft aangedragen dat het eerst de invulling van de wet wil afwachten, alvorens de invulling van de structuur bij de LUW precies vorm te geven.

De studenten gaan zich nu beraden op verdere acties. Zo schreven ze onlangs een brief aan de fracties van de Tweede Kamer, waarin zij nog eens pleiten voor een medezeggenschapsraad, in plaats van een ondernemingsraad plus studentenraad. Verder willen ze het LUW-raadscircuit wijzen op de consequenties van de veranderingen.