Nieuws - 6 april 1995

Bewegwijzering eindelijk rond

Bewegwijzering eindelijk rond

De bewegwijzering in Wageningen naar gebouwen van de Landbouwuniversiteit (LUW) en instituten van de Dienst Landbouwkundig onderzoek (DLO) is na jaren discussie aangebracht. Maandagochtend 10 maart om 10.30 uur onthullen burgemeester mr M.J.E.M. Jager, LUW-secretaris mr H. van de Hoofdakker en algemeen-directeur DLO ir M. Heuver de bewegwijzering A-route met een busrit door Wageningen.

De bewegwijzering is alleen in het Nederlands opgesteld omdat de groene bordjes anders te vol worden en hun doel voorbij schieten.

Twee jaar geleden achtte de ANWB de A-route-aanduiding nog weinig verstandig omdat snelwegen ook al met een A (plus een nummer) worden aangeduid. Ook werd eerder een Landbouw, onderwijs en onderzoek-route voorgesteld, maar deze werd vanwege de afkorting tot LOO niet doorgezet. Dit zou bij Engelstaligen bevreemding opwekken.