Nieuws - 16 november 1995

Betere braak vergroot Ivoriaanse maisoogst

Betere braak vergroot Ivoriaanse maisoogst

De plant Chromolaena Odorata leent zich in Ivoorkust goed voor braakperiodes. Ze schakelt kruidachtige planten uit en vormt veel biomassa. Na ontginning van het perceel door kappen en branden komen hierdoor veel nutrienten beschikbaar voor een volgend gewas. C. Odorata verhoogt zo de produktiviteit van het landgebruik, hetgeen van groot belang is in gebieden waar zwerfbouw niet langer mogelijk is.

Dit concludeert dr ir J.J.P. Slaats in zijn proefschrift Chromolaena Odorata fallow in food cropping systems, waarmee hij op 13 november promoveerde bij de vakgroepen Agronomie en Bodemkunde en plantevoeding. Slaats verrichtte zijn onderzoek in de Tai-regio in Ivoorkust. In dit gebied is de bevolkingsdruk sterk toegenomen door de komst van immigranten en doordat de overheid de koffie- en cacaoteelt stimuleerde. Dit noopte tot een omschakeling van traditionele zwerfbouw naar meer permanente bedrijfs- en teeltsystemen. Immigranten wisselen nu een maisteelt af met een braak van twee of drie jaar en zijn veel tijd kwijt aan onkruid wieden.

Het onderzoek leerde dat C. Odorata met haar snelle en egale bodembedekking het onkruid onderdrukt. Ook legt de plant in drie jaar tijd 22 ton per hectare aan droge stof vast. Na het kappen belemmert de plant wederom de onkruidgroei in de maisteelt doordat ze snel nieuwe uitlopers vormt. Het branden van gekapte C. Odorata verhoogt de maisopbrengst, omdat meer nutrienten beschikbaar komen, vooral fosfaat. Alleen loopt de plant na het branden minder snel uit, waardoor onkruid weer sneller een kans krijgt. De opbrengstverhoging van de maisteelt wordt nog versterkt als C. Odorata tijdens de braakperiode mest krijgt.