Nieuws - 6 april 1995

Betaald parkeren krijgt staartje

Betaald parkeren krijgt staartje

Volgens de voorzitter van de afdeling detailhandel van het Wagenings Ondernemers Contact G.J. Woudenberg zal zijn organisatie volgende week in een gesprek met B&W het besluit van de gemeenteraad om betaald parkeren in te voeren aanvechten. De ondernemers zijn ontevreden dat parkeren tenminste een gulden gaat kosten en dat dit besluit zonder overleg met hen tot stand kwam. Woudenberg: Even een boodschap halen wordt duur. Wageningen mag dan met Ede en Veenendaal concurrerende parkeertarieven hanteren maar daar is de minimuminworp maar een kwartje." Een VVD-motie waarin om een lagere minimum-inworp werd gevraagd kreeg indertijd onvoldoende steun van elf raadsleden. Twaalf leden stemden tegen.

De ergernis over gebrekkige communicatie tussen B&W en ondernemers beperkt zich volgens Woudenberg niet tot parkeergelden. Zo was er ook geen overleg over de nota voor city-management. Dat management moet zorgen voor een diverser en kwalitatief aantrekkelijk winkelbestand: De gemeente heeft niet met ons, het Instituut voor het Midden en Kleinbedrijf en de Koninklijke Nederlandse Ondernemers Vereniging overlegd. En terwijl in Nijmegen het citymanagement flopt, wordt hier nog een nota opgesteld." Zowel de bedrijfscontactambtenaar J.J. van Beek als wethouder P. Spitteler (PvdA) waren niet voor commentaar bereikbaar.