Nieuws - 7 september 1995

Bestuursbeurs aan LUW ingevoerd

Bestuursbeurs aan LUW ingevoerd

Studentbestuurders krijgen dit studiejaar in plaats van auditor-ondersteuning een bestuursbeurs van 525 gulden per maand. Dat bedrag is inclusief een vergoeding van 85 gulden voor het verlies van de ov-jaarkaart.

Op 11 september gaat de nieuwe regeling nog voor advies naar de universiteitsraad. Maar omdat studentbestuurders die van de regeling gebruik willen maken voor 1 september hun studiefinanciering moeten opzeggen, is de regeling feitelijk al ingevoerd.

Tijdens de commissie studentenvoorzieningen wordt nog gediscussieerd over de voorwaarde dat het afstudeerpakket van studentbestuurders, die in aanmerking willen komen voor de beurs, niet groter mag zijn dan 5400 uur. De studenten zijn fel gekant tegen deze voorwaarde. Oneerlijk", vindt PSF-lid Filip Haas. Studenten die niet besturen, worden toch ook niet gekort op het aantal vakken dat ze mogen volgen?" Overigens zal deze restrictie voor studenten die dit jaar gebruik maken van de regeling, niet worden toegepast.

De bestuursbeurs pakt gunstiger uit voor de universiteit dan de auditorenregeling. Tot dusverre kunnen student-bestuurders twee keer gebruik maken van het auditorenfonds: een keer als ze de tempobeurs niet halen en aan het einde van hun studie, als ze extra studietijd nodig hebben.

Voor studenten kleven de nodige nadelen aan de bestuursbeurs. Zo hebben ze geen recht op een goedkope studentenverzekering, hetgeen dertig gulden per maand scheelt. Ook telt de bestuursbeurs voor de belasting mee als inkomen. Een basisbeurs daarentegen is voor slechts twintig procent belastbaar.

Hoeveel bestuurders gebruik maken van de bestuursbeurs is niet bekend. Bij de regeling is een hardheidsclausule ingebouwd. Studenten die onder de oude regeling hebben toegezegd in een bestuur te gaan, kunnen zich op de auditorregeling beroepen wanneer deze voor hen gunstiger is. Tenminste een student gaat hiervan gebruik maken. Deze student schrikt terug voor de voorwaarde dat de bestuursbeurs moet worden terugbetaald als men de studie niet afmaakt.