Wetenschap - 28 maart 1996

Bestuurlijke uitwisseling tussen instituten bepleit

Bestuurlijke uitwisseling tussen instituten bepleit

Docenten uit de sociaal-economische hoek moeten in de besturen van technische onderwijsinstituten komen en technici moeten plaatsnemen in het onderwijsinstituut Maatschappijwetenschappen. Alleen dan kan er een goede integratie ontstaan van techniek en maatschappij in het onderwijs, zoals is verwoord in de missie van de universiteit. Dat schrijft de voorzitter van het clusterbestuur Sociale wetenschappen, prof. dr A.T.J. Nooij, aan het college van bestuur.

Volgens Nooij zal de bestuurlijke uitwisseling met name kansen bieden aan interspecialisaties, nevencurricula en opleidingen waarin de verwevenheid van technische en sociale wetenschappen het fundament vormen. Het college van bestuur wil de opvattingen van het cluster meenemen in de besluitvorming over de samenstelling van de besturen van onderwijsinstituten.

In dezelfde brief uit het clusterbestuur de vrees dat technische onderwijsinstituten voordelige maatschappijwetenschappelijke vakken kunnen gaan inkopen bij andere universiteiten of hbo-instellingen. Dat zou de integratie van technische en maatschappijwetenschappelijke kennis en vaardigheden" aan de LUW juist bemoeilijken, vreest het bestuur.