Nieuws - 14 september 1995

Bestrijdingsmiddelenwet werkt criminaliserend

Bestrijdingsmiddelenwet werkt criminaliserend

De milieuwetgeving en in het bijzonder de Bestrijdingsmiddelenwet geven veel mogelijkheden voor het plegen van milieudelicten en werken bijzonder criminaliserend." Dat concludeert mr ing F. Appel na zijn onderzoek in opdracht van de LUW-vakgroep Agrarisch Recht, tevens gebruikt als scriptie voor zijn doctoraalstudie Nederlands recht aan de Universiteit Utrecht.

Volgens Appel wordt de Bestrijdingsmiddelenwet gekenmerkt door een groot aantal toelatingsbeschikkingen en een te groot aantal bijbehorende voorschriften. Daarnaast geeft de wet niet meer dan een aanduiding van wat strafbaar is. De oorzaak van de moeilijkheden is dat de Bestrijdingsmiddelenwet ruime materiele normen stelt, die vervolgens langs vele kanten worden ingeperkt. Daarna blijft volgens Appel van delictsomschrijving weinig meer over. Het marktmechanisme is volgens de onderzoeker de oorzaak van het illegale bestrijdingsmiddelengebruik. Appel: In Nederland wordt gewerkt met strengere milieu-criteria dan in omringde Europese landen. In omringende landen worden middelen eerder of gemakkelijker toegelaten, waardoor de Nederlandse boer in feite op een concurrentieachterstand wordt geplaatst, wat illegaal gebruik in de hand werkt. Wil de overheid deze kwalijke praktijk afremmen, dan moet zij het toelatingsbeleid meer richten op omringende landen." Appel adviseert bij
de ontwikkeling van milieuwetgeving beter rekening te houden met de strafrechtelijke handhavingsmogelijkheden.