Nieuws - 26 september 1996

Bestemmingsplan wordt gewijzigd voor kunstijsbaan

Bestemmingsplan wordt gewijzigd voor kunstijsbaan

De gemeenteraad is maandag akkoord gegaan met het in gang zetten van de herziening van het bestemmingsplan Landelijk Gebied Oost, zodat de aanleg van een kunstijsbaan mogelijk wordt. De provincie keurde het betreffende bestemmingsplan af omdat de bestemming niet expliciet een kunstijsbaan beschrijft, maar sport en recreatie.


Het college van burgemeester en wethouder wijst in zijn raadsvoorstel op twee momenten, in juni 1995 en februari 1996, waarop de raad positieve uitspraken over de kunstijsbaan heeft gedaan. Ook heeft de raad al het signaal afgegeven dat het stadion en de grond om niet ter beschikking worden gesteld. Verder wijst B&W de raad erop dat rekening gehouden moet worden met continuering van de onderhoudslasten. Deze zijn nodig om het stadion als evenemententerrein ter beschikking te houden.

Afgelopen maandag bleken de oppositiepartijen CDA en SGPRPF voorstander van de kunstijsbaan. Van de college-partijen VVD PvdA stemde een fractielid tegen. De wethouders van D66 en GroenLinks waren als enige van hun partijen voor de herziening van het bestemmingsplan. In totaal waren acht raadsleden tegen en veertien voor de herziening. De tegenstanders focussen hun twijfels voornamelijk op het ontbreken van dekking voor de vermeende hoge exploitatietekorten.

Wethouder Bogers kwam tot drie keer toe in aanvaring met de GroenLinks-fractiewoordvoerder dr ir H.P.A. Eweg. De laatste vroeg zich herhaaldelijk af uit welke pot de planherziening betaald moet worden. De leges die de gemeente ontvangt, ruim vijftienduizend gulden, zijn ontoereikend. Bogers stelde dat er zeker geen sprake is van een financieel avontuur of een open-einderegeling, waarop burgemeester mr M. Jager verklaarde dat de raad een speciaal beperkt krediet ter beschikking zal moeten stellen.

Tijdens de inspraakgelegenheid voorafgaande aan de raadsvergadering herhaalde de stichting Vrienden van de Wageningse Berg haar kritiek op de mogelijke aanleg van een kunstijsbaan op de landschappelijk waardevolle Berg. De stichting heeft bij de Raad van State beroep aangetekend tegen de provinciale afkeuring van het oude bestemmingsplan. De provincie moet volgens de stichting nu al de mogelijke aanleg van een kunstijsbaan afwijzen.

De stichting bracht ook de Bergrandcommissie in stelling. Deze commissie adviseert de gemeente over het beheer van de helling van De Wageningse Berg. Wethouder Bogers verklaarde dat die commissie niet oordeelt over het beheer op de Berg.

Het Wagenings Milieuoverleg stelde opnieuw het hoge energieverbruik van de ijsbaan aan de kaak. Verder legde woordvoerder A. Brinkman opnieuw een, nog niet onderbouwd, verband tussen de ijsbaan en het verdwijnen van bijzondere flora en fauna.

Voorzitter ir L. Oldenkamp van de stichting Kunstijsbaan de Wageningse Berg verklaarde blij te zijn met de uitspraak van de gemeente en de expliciete steun van het college van B&W. Dit is een belangrijke voorwaarde om sponsors en fondsen aan te trekken.