Nieuws - 9 februari 1995

Beste Rob,

Beste Rob,

De gewraakte zin is waar en niet waar. Het is waar dat het dagelijks bestuur van de vcw in oktober 1993 Agrarische geschiedenis, als enige van de uitstekend beoordeelde groepen, geen extra onderzoekscapaciteit wilde geven en dat deze groep ook de enige was die niet publiceerde in ISI-tijdschriften. Het is ook waar dat het dagelijks bestuur afzag van extra onderzoekscapaciteit voor het op duurzaamheid hoog scorende onderzoek van Ruimtelijke planvorming, en in plaats daarvan extra onderzoekscapaciteit uitdeelde aan op ISI-citaties hoog scorende vakgroepen. Het is waar dat vcw-voorzitter Schaafsma in een interview over de capaciteitstoewijzingen aangaf niet te willen geloven dat er vakgroepen zo speciaal zijn dat ze niet in het ISI-systeem passen.

Het is inderdaad niet waar dat de ISI-score formeel het argument was, maar een krant schrijft nu eenmaal niet hoe de werkelijkheid er volgens nota's uitziet, maar wat er werkelijk gebeurt. Ik moet daarbij toegeven dat ik niet kan bewijzen dat de ISI-score destijds het enige criterium was. Het kan natuurlijk toeval zijn dat alle bonusvakgroepen hoog scorende ISI-vakgroepen waren, en dat dit niks te maken heeft met de persoonlijke visie van Schaafsma. Doorslaggevend criterium was nauwkeuriger geweest dan enig, omdat de voorstellen inderdaad op meerdere criteria zijn getoetst. Zo had een hoog scorende doch onduurzame vakgroep wellicht geen bonus gehad. Maar omdat onduurzaamheid nergens het geval was, viel dit criterium in feite weg.

Tenslotte gebiedt de eerlijkheid aan te geven dat het programma Duurzaam landgebruik vanwege interdisciplinariteit een deel van de bonussen heeft gehad. Hierbij kun je echter weer betogen dat de raad destijds voor interdisciplinaire programma's apart geld had gereserveerd. Naar mijn idee speelt ze daarom geen rol bij de vraag of het dagelijks bestuur nu werkelijk als doorslaggevend criterium voor de bonussen, de ISI-score heeft gebruikt. Ik hoop hiermee voldoende te hebben aangegeven dat de berichtgeving niet tendentieus was, hoogstens wat kort door de bocht.