Nieuws - 18 januari 1996

Besluit over Bassecour nadert ontknoping

Besluit over Bassecour nadert ontknoping

Volgende week zullen projectontwikkelaar Wilma en de gemeente Wageningen bekendmaken welk plan voor het voormalig LUW-hoofdgebouw ze willen uitvoeren.


Wethouder H. Blankestijn (PvdA) stelt dat het plan van de Wageningse architect P. Roza de voorkeur heeft van eigenaar Wilma, gemeente en subsidiegever provincie Gelderland. Andere initiatiefnemers, gedragen door projectontwikkelaar Roelofs-Haasse, stellen al een overeenkomst bereikt te hebben met Wilma.

De vraag is nu wanneer die overeenkomst juridisch is bevestigd, aldus Blankestijn. Als dat gebeurde na de datum waarop de Wagenings-Bennekomse bouwcombinatie Van Swaay-Grootheest aanbood het plan Roza te bouwen, moeten de gemeenten en Wilma samen de knoop doorhakken. Bereikte Roelofs-Haasse eerder overeenstemming met Wilma, dan is de keuze aan Wilma, stelt Blankestijn. Hij wil niet ingrijpen in de onderhandelingen tussen Wilma en de twee gegadigden.

Eerder wilde de Wageningse aannemer Van Swaay het plan Roza niet realiseren voordat zeventig procent van de te bouwen woningen verkocht was. Dat was voor Wilma niet acceptabel. Roelofs-Haasse stelde deze eis niet. Door de deelname van Van Grootheest kon Van Swaay de eis over verkoopt vooraf laten vallen.