Nieuws - 25 april 1996

Berendse

Berendse

In uw inaugurele rede toonde u zich ruim een jaar geleden voorstander van rampen als bosbranden en overstromingen omdat die de diversiteit in de natuur bevorderen. U bent dus wel blij met de bosbranden?


Ik ben inderdaad die mening nog steeds toegedaan. De meeste branden zie je op de Veluwe en in Drenthe in naaldbossen met een wat schrale functie voor de houtproduktie. Op het gebied van natuur en recreatie stellen die bossen niks voor; het zijn sterk verzuurde dennenbossen, met nauwelijks ondergroei. Ja, een beetje bochtige smele en stekelvarens. Ook voor vogels stellen ze niets voor.

Bij een bosbrand ontstaan open plekken waar vegetatie een nieuwe kans krijgt, als je tenminste niet opnieuw inplant. Daardoor ontstaat een veel gevarieerder landschap. Het kan wat savanne-achtig worden met stukjes bos in verschillende stadia en stukjes heide. Interessant om in te wandelen en ook veel leuker voor de vogels.

Ik ben overigens niet de enige die dit vindt, hoor. Ook de Nijmeegse vegetatiekundige Victor Westhof heeft ervoor gepleit de brand te steken in die Veluwse bossen. Ik ben niet voor wat ze noemen beheersbranden. Daarvan zijn hele studies gemaakt, met reizen naar Denemarken om te zien welke apparatuur ze daar gebruiken. Het aardige is juist om de branden zoveel mogelijk hun gang te laten gaan.

Door de branden verandert de verhouding tussen stikstof en fosfor in de bodem. Door de verzuring is er teveel stikstof gekomen en veel planten kunnen daar niet tegen. Door branden verdwijnt stikstof, maar fosfor niet. Ik vind dat gunstig. Ook verdwijnt er humus; dat is een stikstofbron die ervoor zorgt dat het ammonium uitspoelt naar de bodem, waardoor allerlei metalen uitspoelen.

Als je niets doet op afgebrande plekken, ze gewoon zwartgeblakerd laat liggen, blijkt dat in de bodem nog allerlei zaden aanwezig zijn die de kans grijpen om te kiemen. Uit een recent promotie-onderzoek blijkt dat sommige zaden wel zeventig jaar in de bodem kunnen overleven. Interessante en zeldzame planten kunnen dus nog terugkomen op die plekken. Maar nogmaals, dan moet je niet opnieuw allelei naaldbomen gaan planten.


 • Mad cow cocktail: 2 dl melk, 0,7 dl jus d'orange, 1 theelepel salsa, 0,5 theelepel Dyon mosterd, 2 theelepels aardbeiensiroop, 0,5 theelepel vanille, een halve banaan en een klein beetje ijs. Dertig seconden mengen in een blender. Klachten naar alt.current.events.usa.

 • In de buurt van een pand van de Groningse universiteit is een daklozenopvang geopend. Wat blijkt: studenten en zwervers kunnen elkaar niet uitstaan. Vroeger hadden studenten nog een afkeer van rijke patsers.

 • Ook in Groningen willen de faculteiten zelf de taken van het bureau vervullen. Lichtpuntje voor bestuursgebouwbewoners: ze zien daar dat er taken liggen.

 • Gefeliciteerd VU met de onderwijsprijs 1996. ???? De VU kreeg de prijs voor haar onderwijsmanagement review. Grtvrdrie. Van de twee ton gaat het college nu een niemendalletje voor studenten en personeel kopen. Driewerf grtvrdrie en inleveren die prijs.

 • Na Groningen, Amsterdam en Wageningen nu ook in Brabant: Opheffing dreigt voor vrouwenstudies. Het erge is dat ze daar wel goed onderzoek schijnen te doen. 't Is de tijdgeest.

 • Het Amsterdams Kohnstamm Instituut heeft uitgevogeld dat academici met een adelijke titel tien keer zoveel kans hebben op een topfunctie als een universitaire Jan Splinter. Er zijn gewoon te veel academici, en bedrijven moeten ergens op selecteren. En wij landbouwkundigen weten dat bij selectie inteelt hoort.

 • Twee meter papier!! Een stapel van twee meter wel te verstaan. Daarin zijn projectvoorstellen voor de onderwijskwaliteit bij de universiteiten, de onderwijskwaliteitsplannen - welke gek heeft dat woord bedacht? - niet meegerekend. Tsjonge jonge, Ritzen, slagvaardig beleid. Nou, nou, dat wordt echt wat met het vaderlands onderwijs. Bah.

 • PP-raadslid Bart Gremmen, van huis uit filosoof, vindt actie tegen opheffen van de universiteitsraad elitair, omdat andere scholen ook niet zo'n raad hebben. In het ander onderwijs bestaan ook geen filosofen: weg ermee dus.

 • De nieuwe wet geeft colleges van bestuur en decanen van faculteiten alle macht. De Landbouwuniversiteit heeft maar een faculteit, dus wordt het college van bestuur ook de decaan. Dag middenstructuur.

 • Hoogleraren die denken dat ze straks alles te vertellen krijgen, moeten de wetsteksten er maar eens op naslaan. We verklappen niets.

 • Op de actievergadering van het PP bleek ook dat het gevoel voor arrogante onwetende Haagse politici tot onder het vriespunt is gedaald. Zitten de wetenschappers toch op een frontlijn met wao'ers, gehandicapten, ouderen, Fokker-werknemers, boeren en Betuwe-bewoners.