Nieuws - 16 februari 1995

Belazerd

Belazerd

Met verbazing heb ik in het WUB van 9 februari jongstleden: Ambtenaar ontslaan, Taak opheffen" en het nieuwsbericht Ontslag dreigt voor medewerkers Bodemkunde" gelezen.

Mijn conclusie: yf AbvaKabo zit te slapen, yf de zaak wordt belazerd door deze of gene, yf we zijn met zijn allen ziende blind!

Het moet in elk geval duidelijk zijn, dat ondanks alle goede voornemens, bij een krimp van 150 formatieplaatsen bij de LUW, een krimpsituatie bij het HBO, een krimpsituatie bij DLO en krimp bij LNV in het algemeen en aan ontslagen niet zal zijn te ontkomen. Dat geldt zeker waar het gaat om 50+-ers, waar het bij de meeste vakgroepen om zal draaien!

Ik kon mijn ogen in elk geval niet geloven bij het lezen van het stukje van Geert van Duinhoven.

Als ik het verkeerd zie, dan graag een reactie. Het lijkt me in elk geval een zaak die om nader commentaar vraagt!