Nieuws - 7 maart 1996

Behoefte aan carpoolen naar Wageningen groot

Behoefte aan carpoolen naar Wageningen groot

Een enquete onder LUW- en DLO-medewerkers eind vorig en begin dit jaar heeft 236 personen opgeleverd die willen carpoolen. 153 Medewerkers lieten weten dat zij al carpoolen. Van hen zijn er 87 bereid om hun carpoolteam uit te breiden. Verder zijn er 413 medewerkers die dagelijks in hun eentje met de auto naar Wageningen komen. In totaal kwamen 1125 enqueteformulieren ingevuld terug, de helft van fietsende medewerkers.

De enquete was verzonden naar alle buiten Wageningen wonende medewerkers van LUW en DLO. Om privacy-redenen was het niet mogelijk fietsende en treinende medewerkers uit het bestand te filteren. Eind 1994 werd ook al een enquete over het woon-werkverkeer en dienstreizen gehouden.

Volgens R. van der Knaap van het bureau Organizational Coaching, dat het vervoerplan voor LUW en DLO uitvoert, is de carpool-uitslag hoopgevend. Er zijn zelfs mensen die opbellen of we een beetje haast kunnen maken met het bijeen brengen van potentiele carpoolers, omdat ze verhuisplannen hebben. We gaan volgende week lijsten versturen aan potentiele carpoolers. Ook gaan we voor hen bijeenkomsten organiseren."