Nieuws - 31 oktober 1996

Begroting 1997 van gemeente sluit bijna

Begroting 1997 van gemeente sluit bijna

De gemeente Wageningen verwacht in 1997 een begrotingstekort van 419 duizend gulden. Dat is 143 duizend gulden minder dan vorig jaar nog verwacht werd. De gemeente heeft volgend jaar mee- en tegenvallers. De Rijksuitkering is 694 duizend gulden minder dan verwacht, maar daar staat een meevaller tegenover van 631 duizend in de kosten van loon- en prijsstijgingen.

In totaal bedraagt de begroting van de gemeente zo'n 150 miljoen gulden. Daarvan onttrekt ongeveer 115 miljoen zich aan het beleid, omdat het gaat om zaken als salarissen en onderwijsfinanciering, waar de gemeente niet direct invloed op heeft.

De tarieven van de gemeente gaan in 1997 met 2,5 procent omhoog. De hondenbelasting is jaren niet verhoogd maar gaat nu met acht procent (vijf gulden) omhoog. De rioolheffing stijgt met twaalf gulden.