Nieuws - 5 juni 1997

Begeleiden van onderwijsgroepen

Begeleiden van onderwijsgroepen

Begeleiden van onderwijsgroepen
Het Vak
 • C200-203
 • Eerste trimester 1996-1997
 • Aantal respondenten: 25
 • Geen attentiewaarden overschreden, geen aandachtspunten. Gemiddelde algemene waardering 4,5 op een schaal van 1 tot 5
 • Docent: ir Bart Ooms
  Begeleiden van onderwijsgroepen wordt gevolgd door studenten die een werkgroep gaan begeleiden bij vakken zoals Werken in de wetenschap, Praktijksimulatie tropen en het P3-vak Milieuhygiene. De studenten gaven in de Muggen-enquete hoge cijfers voor de keuze van de werkvormen en de didactische verzorging van het vak
  Ik geef erg weinig theorie in de cursus, vertelt docent ir Bart Ooms. Ik werk veel met discussies en rollenspellen. In de cursus staat de vraag centraal hoe je onderwijsgroepen begeleidt en vooral welk effect een bepaalde stijl van leidinggeven heeft op een groep. Een beginnende onderwijsgroep heeft altijd hoge verwachtingen maar een lage deskundigheid. Het is belangrijk dat je als begeleider vooral in het begin instructief te werk gaat en de groep snel op gang helpt. In de werkgroepen die mijn studenten later moeten begeleiden, moet vaak een probleemstelling worden geformuleerd. Ik laat mijn studenten zelf een uurtje proberen een probleemstelling te definieren. De vergadering verloopt dan vaak erg chaotisch en meestal komen de studenten er niet uit. Later kijken we dan op video wat er fout ging, zodat studenten als ze zelf een groep begeleiden, weten hoe ze het moeten aanpakken. Je kunt dat wel theoretisch uitleggen, maar het is beter dat studenten het proces zelf doormaken.
  Ik plan altijd een paar terugkom-momenten waar studenten problemen bespreken waar ze tegenaan lopen in hun groep. Laatst was er een jongen die problemen had met een agressieve student in zijn groep. De student sloot andere groepsleden buiten en reageerde erg negatief op de begeleider. De begeleider had in het begin over zich heen laten lopen en wist nu niet hoe hij verder moest. We bespreken dergelijke problemen in de groep en proberen oplossingen te bedenken. Studenten waarderen de cursus vooral ook omdat ze veel over zichzelf leren. Ze zien in de praktijk hoe ze omgaan met groepsprocessen
  De vakken in deze rubriek zijn geevalueerd door studenten middels de zogenaamde Muggen-enquete. Studenten kunnen daarin hun oordeel geven over vijftien punten betreffende het vak. Indien meer dan 45 procent van de studenten een punt negatief beoordeelt, is de attentiewaarde overschreden. Indien tussen de 40 en 45 procent van de studenten een punt negatief beoordeelt, is het een aandachtspunt. De meest betrokken roc is verplicht bij twee of meer overschreden attentiewaarden een gesprek te hebben met de docent