Nieuws - 21 september 1995

Bedrijven en stichtingen betalen kwart hoogleraarscorps

Bedrijven en stichtingen betalen kwart hoogleraarscorps

De vaste commissie wetenschap (vcw) wil de huidige groei van bijzondere en 0,0-leerstoelen aan banden leggen. Te vaak, zo ervaart de commissie, worden deze leerstoelen niet ingesteld omdat ze een interessante aanvulling zijn op de missie van de LUW, maar om het tekort aan personeel voor de reguliere taken te compenseren. Straks wordt meer dan een kwart van de hoogleraren door derden betaald. De vcw schrijft dit in een brief aan het college van bestuur.

Bijzondere en 0,0 hoogleraren werken een dag per week als hoogleraar, krijgen een aanstelling van vijf jaar, en worden betaald door een stichting (bijzondere hoogleraren) of door een bedrijf (0,0-hoogleraren). De vcw onderschrijft het belang van deze gratis leerstoelen, maar vreest dat de verhouding scheef groeit. Er lopen inmiddels 22 bijzondere en tien 0,0 hoogleraren op de LUW rond, aldus de vcw, en het college overweegt drie nieuwe bijzondere hoogleraren. Als straks het aantal structurele hoogleraren, naar negentig is teruggebracht, wordt al meer dan een kwart van het hooglerarencorps extern gefinancierd.

Het vervullen van reguliere taken door extern gefinancierden acht de commissie zorgelijk, omdat alleen door de LUW betaalde, structurele hoogleraren continuiteit kunnen garanderen en vakgroepen een gezicht kunnen geven.

De vcw stelt voor om in principe na vijf jaar te kiezen of de leerstoel opgeheven wordt, of door de LUW wordt overgenomen. Nu is het vaak zo dat de extern gefinancierde leerstoel bijna automatisch verlengd wordt. De vcw wil bij de beslissing over deze leerstoelen meer verantwoordelijkheid leggen bij het college van bestuur en de universiteitsraad, en de clusters en de onderzoekscholen alleen een adviserende rol toekennen.