Nieuws - 31 augustus 1995

Bedrijfsleven tegen hbo-Masters

Bedrijfsleven tegen hbo-Masters

De werkgeversorganisatie VNO-NCW heeft geen enkele behoefte aan door het hoger beroepsonderwijs georganiseerde Masters-opleidingen. Dat schrijft de vereniging naar aanleiding van het voorstel van de HBO-Raad om een eigen erkenningscommissie voor de vervolgopleidingen in het leven te roepen.

Eerst moeten de marktbehoefte en de kwaliteitscontrole van dergelijke vervolgopleidingen beter worden geregeld, schrijft de VNO-NCW, daarna pas kan worden gedacht aan een speciale titel voor afgestudeerden, zoals Professional Masters. De werkgeversorganisatie staat ook sceptisch tegenover de huidige wildgroei aan Masters-opleidingen in het hbo, die via de zogenaamde U-bocht (een Engelse universiteit verleent de titel) tot stand komen. Ze wil juist een duidelijk onderscheid tussen universiteiten en hogescholen. VNO-NCW verbaast zich daarom over de subsidie van het ministerie van Onderwijs voor een Masters-erkenningsprocedure aan de HBO-Raad.