Nieuws - 12 september 1996

Bedrijfsleven betaalt weinig belasting in Wageningen

Bedrijfsleven betaalt weinig belasting in Wageningen

De gemeente Wageningen komt er goed vanaf in een heffingen- en belastingenonderzoek van de Koninklijke vereniging voor midden- en kleinbedrijf Nederland (MKB). De Rijnstad staat 31 ste in een ranglijst van 43 onderzochte gemeenten. Buurgemeente Rhenen vraagt nog minder heffingen en staat op de 42ste plaats. Het MKB concludeert dat de lasten in Nederland voor bedrijven in de periode 1993-1996 met negentien procent zijn gestegen.


De vereniging onderscheidt zo'n vijftien heffingen en belastingen. Slechts een daalde; de onroerendzaakbelasting (ozb) zakte landelijk twee procentpunten. Maar deze daling werd gecompenseerd door de waardestijging van gebouwen, waardoor per saldo een verhoging van 18 procent resulteerde. In Wageningen treft deze verhoging vooral particulieren; LUW en DLO betalen sinds vorig jaar enkele tonnen minder aan ozb-belasting.

Volgens het MKB steeg de afvalstoffenheffing landelijk het hardst, met 35 procent, op de voet gevolgd door de stijging van het rioolrecht. Deze lastenverzwaring staat volgens het MKB haaks op de lastenverlichting die het kabinet doorvoert. De nationale lastenverlichting van drie miljard gulden is voor vijftig procent teniet gedaan doordat gemeenten hun tarieven sterk verhogen.

In Wageningen werd op 1 april vorig jaar nog een stijging van vijftig procent genoteerd van de afvalstoffenheffing. Maar financieel deskundige W.A. Verschoor van de gemeente stelt dat de stijging nodig was omdat afval voortaan verbrand moet worden en ook de stortkosten snel stijgen. Voor komend jaar verwacht hij een geringe stijging met enkele procenten. Overigens wijst Verschoor erop dat bedrijven, in tegenstelling tot particulieren, de vrijheid hebben hun afval ook bij goedkopere niet-gemeentelijke afvalverwijderaars af te leveren. Verschoor verklaart dat de forse stijging voor het rioolrecht, per 1 januari 1996, onontkoombaar was omdat hoge investeringen in het verouderde rioolstelsel nodig zijn.