Nieuws - 24 oktober 1996

Basiscursus Genetica

Basiscursus Genetica

Het Vak

 • F700-001
 • Verplicht voor propaedeuse T10, T12, T15, T20, doctoraal O10A
 • Twee studiepunten
 • Docenten: dr ir P. de Boer, dr ir A.J.M. Debets en dr ir K. Swart

  Tijdens het werkcollege worden vragen uit het boek en vragen van studenten behandeld. Het verloopt zeer chaotisch en na verloop van tijd gaan veel studenten er niet meer naar toe. Er is een computerpracticum waarbij je meerkeuzevragen moet maken met behulp van het boek. De computer houdt de score bij, maar antwoorden kun je aan elkaar doorspelen; er is niet echt controle. Tips: In het tentamen worden vragen gesteld die letterlijk in het boek staan, verder gaat het om hoofdlijnen en het snappen van mechanismen. Werk de computervragen serieus door, dan snap je het meest van de werking van mechanismen.

  Docent De Boer vraagt zich af hoe subjectief deze evaluaties zijn. Zijn ervaring met de Muggen-enquete is dat studenten niet schromen om ook een oordeel te geven over onderdelen waar ze nooit zijn geweest. Dat zou wel eens het geval kunnen zijn bij de werkcolleges. Ik leg ze tijdens het eerste college uit dat ze niet naar het werkcollege hoeven te komen. Het werkcollege is bedoeld om opgaven uit het boek te bespreken en de stof nog eens nader toe te lichten. In principe moet het met zelfstudie kunnen, alhoewel er ook studenten zijn die het efficienter vinden de opgaven een keer uitgewerkt te zien. Die colleges gaan niet volgens het model van het hoorcollege en blijkbaar vinden deze mensen dat chaotisch."

  Ik vind het bijna kinderlijk dat ze zo met het practicum omgaan. Natuurlijk hebben ze heel snel in de gaten dat de computer de antwoorden op de vragen toevallig verdeelt en dus is het even afwachten wanneer jouw vraag bij je buurman verschijnt. Dat is een wijdverbreide truc die ze maar moeten doen als ze willen, maar het heeft geen enkele zin, want je leert er niets van."

  In het tentamen komen inderdaad voorbeelden voor uit het boek. Wij willen namelijk dat ze goed met dat boek kunnen omgaan. Het is werkelijk een fantastisch Engelstalig boek dat studenten ook in het vervolg van hun studie nodig zullen hebben. We hebben er een voorbeeldig boekje bijgeschreven over hoe ze dat grote boek moeten lezen en leren. Daar kan dus geen misverstand over bestaan. Ik ben trouwens blij dat deze studenten opmerken dat het gaat om de hoofdlijnen en het snappen van mechanismen."

  De vakken in deze rubriek staan beschreven in het boekje De juiste WEG van de WSO en de Activiteitenvereniging voor eerstejaars. De evaluaties zijn gebaseerd op vragenlijsten die in het voorjaar 1996 zijn ingevuld door eerstejaars (eerste en tweede trimester) en tweedejaars (derde trimestervakken). De enqueteresultaten zijn verwerkt door de gidsredactie.