Wetenschap - 6 november 1997

Banken

Banken

Banken
Indonesie heeft een overeenkomst gesloten met het IMF. Het land krijgt leningen ter waarde van achttien miljard dollar. In ruil voert Jakarta economische hervormingen door. Het eerste wapenfeit is de sluiting van maar liefst zestien commerciele banken. Deugt de Indonesische financiele sector niet?
In 1983 is in Indonesie de liberalisering van de financiele sector begonnen. Begin jaren negentig was dat proces voltooid. Dat betekende een omslag van een systeem met uitsluitend staatsbanken naar een situatie met nog steeds wat staatsbanken plus een heleboel prive-banken. De rol van de centrale bank, de Bank Indonesia, is daarmee veranderd. Het was een bank die directieven gaf aan staatsbanken: dit moet je doen en dat moet je laten. Nu moet de bank toezicht houden op de prive-banken. Daar is zeer specialistische kennis voor vereist. Er kan veel misgaan en er is ook veel misgegaan: nieuwe banken die insolvabel bleken en failliet gingen
Bovendien zetten de grote industrieen en consortia hun eigen banken op. Die nauwe band zorgt ook wel eens voor een wankele situatie. Zo'n bank geeft natuurlijk leningen aan de eigen industrie zonder daar harde eisen aan te stellen. Gaat het goed, dan gaat het goed, maar gaat het slecht, dan gaat de bank ten onder
Die nieuwe banken hebben ook een heleboel goede dingen gedaan. Op het platteland hebben ze gezorgd voor uitstekende spaar- en kredietmogelijkheden. Door de concurrentie op het platteland zijn ook de staatsbanken daar beter gaan functioneren. Het geld dat vroeger werkloos bleef, wordt nu gespaard en geinvesteerd
De Indonesische regering is er veel aan gelegen om de bankwereld intact te houden. Toch moet ze wat strakkere regels stellen. Zeker waar het gaat om de relaties tussen industrie en banken. Zo'n grote ommezwaai maken in je financiele sector, in een paar jaar tijd, dat is moeilijk. Veel mensen zijn in die nieuw financiele markt gesprongen; na een tijdje krijg je dan een sanering. Dit is een soort shake out
Indonesie is nu een ervaring rijker. Ik vind het hele verhaal niet verontrustend. Met die zestien banken zijn natuurlijk niet alle problemen opgelost; dat zou te mooi zijn. Maar kennelijk is het probleem wel hanteerbaar. Als buitenstaander kan ik dat echter niet beoordelen. Een bank is net een oester, er komt niet veel nieuws naar buiten. We moeten het maar afwachten