Nieuws - 28 september 1995

Bakkerijcentrum kiest voor Wageningen

Bakkerijcentrum kiest voor Wageningen

Het Nederlands Bakkerijcentrum heeft besloten zich te vestigen in Wageningen. Het centrum is het fusieprodukt van het Kwaliteitscentrum bakkerij, de Nederlandse bakkerijstichting, de stichtingen Opleidingen brood en banket, Scholing bakkerijtechnologie en Voorlichting brood. Wageningen wordt dus de bakkerijstad, verklaart drs J. Diekema van de nu nog in Den Haag gevestigde Nederlandse bakkerijstichting.

We hebben voor Wageningen gekozen, omdat het examen- en demonstratiecentrum daar al zit. Die instellingen zijn daar een paar jaar geleden gehuisvest om in de nabijheid van TNO Graan, meel en brood en de Landbouwuniversiteit te zitten."