Nieuws - 14 maart 1996

B&W geven toestemming voor aanleg nevengeul

B&W geven toestemming voor aanleg nevengeul

Staatsbosbeheer en het Waterschap Gelderse Vallei mogen een nevengeul aanleggen in de uiterwaarden. Burgemeester en wethouders van Wageningen hebben daar een vergunning voor verleend.


Klei en zand uit de nevengeul worden gebruikt om de nog niet versterkte delen van de Grebbedijk dit jaar te versterken. De nevengeul kan nu niet geheel worden aangelegd, omdat enkele gronden in de uiterwaarden nog niet pachtvrij zijn.

De gemeente stelt dat de aanleg van de nevengeul niet voorkomt in het bestemmingsplan uit 1989, maar er ook niet mee in tegenspraak is. De natuurontwikkeling in het gebied is gediend met de aanleg van de geul, aldus de gemeente. Deze geul kan natuurlijke processen overnemen die niet meer plaatsvinden in de hoofdgeul."

Tegen de plannen van het Waterschap en Staatsbosbeheer zijn begin januari negentien bezwaren ingediend. Het belangrijkste bezwaar was dat het stromende water in de nevengeul een einde zou maken aan het schaatsen op natuurijs in de uiterwaarden. Een oeverwal langs de noordoever van de nevengeul kan echter uitkomst brengen. Daardoor ontstaat een bassin tussen de Grebbedijk, Pabstendam, Ovenpad en nevengeul waar liefhebbers, bij voldoende hoge waterstand en vorst, kunnen schaatsen.

Ook aan de bezwaren van bewoners in het gebied is tegemoet gekomen. Zij vreesden bij hoog water geisoleerd te raken. Op dit moment kunnen zij dan Wageningen bereiken via de zomerkade; de nevengeul snijdt die ontsnappingsweg af. In de toekomst kunnen zij in westelijke richting per auto naar Wageningen komen, deels over de zomerkade en via het voormalige steenfabriekterrein.

Uit een berekening van het Waterschap, op verzoek van de bewoners, blijkt dat het aantal dagen dat de polder in de winter onder water staat niet toeneemt. Wel neemt in de zomer de inundatie op twee plekken toe, tot respectievelijke een halve en een hele dag.

De Wageningse Studentenroeivereniging Argo en de watersportvereniging Vada krijgen geen toestemming om op de nevengeul te roeien of te kanoen. Die activiteiten passen niet bij de natuurlijke processen die langs de nevengeul moeten ontstaan.