Nieuws - 6 april 1995

Autodelen moet autogebruik terugdringen

Autodelen moet autogebruik terugdringen

De gemeente Wageningen ondersteunt de komende twee jaar de invoering van een autodeelsysteem met dertig duizend gulden voor publiciteit en personele kosten. Via het autodeelsysteem, dat in september van start moet gaan, kan de Wageningse burger kritischer met het autogebruik omspringen. Autodelen is ook goedkoper dan het huren van een (nieuwe) auto. Deelnemers betalen afhankelijk van het gewenste type auto maandelijks een vast bedrag, dat gebaseerd is op het aantal dagen waarop de autodeler een auto denkt te gebruiken. Benzinekosten worden apart afgerekend. Als bijkomend voordeel wordt genoemd het kleinere beslag op de beschikbare parkeerruimte in wijken.

Komende maanden wordt onder andere een voorlichtingsavond georganiseerd en overleg gepleegd met garage- en taxibedrijven. Verwacht wordt dat tenminste honderd deelnemers zich aanmelden. Na twee jaar moet het project zonder gemeentelijke steun voortgaan en eventueel opgaan in een stichting of gebruikersvereniging. Bureau Albatros treft nu de voorbereidingen voor Wageningen en 25 andere gemeenten in Nederland met steun van het ministerie van Verkeer en Waterstaat.