Nieuws - 31 augustus 1995

Atlas Nederlandse paddestoelen

Atlas Nederlandse paddestoelen

Op maandag 4 september komt de Atlas van Nederlandse paddestoelen uit. Tijdens het twaalfde Europese Mycologencongres in Wageningen wordt de atlas officieel aangeboden aan de plaatsvervangende directeur drs A.C. Bertoen van het IKC-Natuurbeheer. Het is voor het eerst dat de verspreiding van de paddestoelen in Nederland op systematische wijze is beschreven. De atlas is tot stand gekomen dankzij het werk van meer dan tweehonderd amateur- en beroepsmycologen van de Nederlandse Mycologische Vereniging. De paddestoelspecialisten drs M. Nauta en drs E. Vellinga waren eindverantwoordelijk. De twee concluderen dat Nederland nog rijk is aan paddestoelen, maar dat een groot aantal soorten achteruit gaat. Verschillende soorten zijn met uitsterven bedreigd of al uit Nederland verdwenen. Desondanks zijn meer dan 3500 soorten in Nederland waargenomen.