Nieuws - 21 december 1995

Asielzoekerscentrum is illegaal gebouw

Asielzoekerscentrum is illegaal gebouw

Asielzoekerscentrum de Leemkuil aan de Keijenbergseweg in Wageningen is een illegaal bouwwerk geworden, aangezien de Raad van State de bouwvergunning heeft vernietigd. Deze vernietiging volgde op twee eerdere gerechtelijke uitspraken, die ook de gemeentelijke interpretatie van het bestemmingsplan niet accepteerden. De gemeente verleende drie jaar geleden een vergunning voor verbouw en uitbreiding van de Leemkuil. Daarbij oordeelde de gemeente dat een asielzoekerscentrum past in de bestemming verzorg- en verpleeghuizen, vakantiekolonies en dergelijke.

Het centrum, waar ruim driehonderd asielzoekers verblijven, wordt nu gedoogd. Inmiddels ligt het herziene bestemmingsplan ter goedkeuring bij de provincie Gelderland. Ook tegen dit nieuwe bestemmingsplan zijn, vanwege het asielzoekerscentrum, bezwaren ingediend.