Nieuws - 3 oktober 1996

Asielzoekers mogen zelf koken

Asielzoekers mogen zelf koken

De asielzoekerscentra in Wageningen en Oosterbeek onderzoeken de mogelijkheid voor de daar gehuisveste asielzoekers om zelf warme maaltijden te bereiden. Volgens K. El Barrah, directeur van beide instellingen, heeft de Centrale opvang asielzoekers begin dit jaar besloten om stap voor stap de mogelijkheden te onderzoeken". Deze koerswijziging is ingezet nadat regelmatig onrust uitbrak over de voedselvoorziening in de centra. Het eten was niet toegesneden op de wensen van de uit vele landen afkomstige asielzoekers. In 1995 leidde dat in het Wageningse centrum tot een hongerstaking van enkele tientallen asielzoekers, overwegend Albanezen.

Volgens El Barrah is niet te zeggen wanneer en hoeveel asielzoekers zelf hun warme maaltijden kunnen bereiden. Daarvoor moet eerst het contract met het bedrijf dat nu de catering verzorgt, worden opgezegd. Dit bedrijf is in handen van de eigenaar-verhuurder van vier centra in Wageningen, Oosterbeek, Renkum en Arnhem-Zuid. Verder zijn er in Wageningen investeringen nodig omdat daar, in tegenstelling tot Oosterbeek, geen keuken aanwezig is. Vanaf januari dit jaar krijgen de asielzoekers reeds een vergoeding, zodat zij zelf lunch en ontbijt klaar kunnen maken.

Overigens verkeert El Barrah nog in onzekerheid over de mogelijkheid het centrum in Wageningen voort te zetten. De bouwvergunning is recent door de Raad van State vernietigd en de gemeente Wageningen moet het bestemmingsplan herzien om de bouwvergunning, en daarmee het asielzoekerscentrum, rechtsgeldigheid te geven.