Nieuws - 15 mei 1997

Arseenvergiftiging

Arseenvergiftiging

Arseenvergiftiging
In Bangladesh bedreigt met arseen verontreinigd drinkwater tientallen miljoenen mensen. Althans dat meldt De Volkskrant. Is dat arseen op eenvoudige wijze te verwijderen?
Dat hangt uiteraard af van de vorm waarin dat arseen in het water is opgelost. Ik vermoed echter dat het om gewone arseen-ionen gaat, die vrijkomen uit geologische formaties, doordat bijvoorbeeld erg veel water wordt opgepompt
In principe is het niet zo ingewikkeld om dergelijke ionen uit het water te halen. Er zijn speciale harsen - en die zijn niet zo duur - die in de vloeistof aanwezige ionen vervangen door andere niet-schadelijke zouten. Deze harsen worden op grote schaal gebruikt in laboratoria. Zo van achter mijn bureau weet ik niet zo gauw hoeveel je ervan nodig hebt om de 2.09 milligram per liter in Bangladesh te verwijderen en hoe lang zo'n wisselaar meegaat. Op onze eerstejaars practica laten we studenten aan zulke problemen rekenen, dus heel ingewikkeld is het niet om daar achter te komen. Overigens werken dergelijke ionenwisselaars niet selectief; ze pakken alle aanwezige ionen aan
Veel technologie is er ook niet voor nodig om ionenwisselaars aan de pompen te bevestigen. Eigenlijk is het niet meer dan een buis waarin wat korreltjes zitten, net voor het tappunt. De meeste ionenwisselaars hebben een flinke capaciteit en gaan dus lang mee. Er worden dus aan de technologie niet zulke hoge eisen gesteld
De kosten vallen, vanuit ons perspectief, vermoedelijk ook wel mee. Het zal eerder om centen per liter gaan dan om stuivers, maar dan nog heb je in Bangladesh natuurlijk te maken met een zeer arme bevolking en is het de vraag of ze dat zelf kunnen opbrengen