Nieuws - 28 maart 1996

Arme studenten krijgen extra geld

Arme studenten krijgen extra geld

Minister Ritzen compenseert dertigduizend studenten die benadeeld zijn door de vereenvoudiging van de studiefinanciering. Dat kost hem 23 miljoen gulden. De maatregel sluit 56 duizend andere benadeelde studenten uit.

Zo'n 86 duizend studenten die recht hebben op een aanvullende beurs, krijgen sinds 1 januari minder geld door de vereemvoudiging van de studiefinanciering. Dat was niet de bedoeling, zodat Ritzen ging onderzoeken wat er aan de hand was en hoe de schade beperkt kon worden. Hij heeft nu besloten om de zogeheten kortingsvrije voet van de ouders van studenten te verhogen. Studenten met alleenstaande ouders die nog thuiswonende kinderen hebben, worden zo gecompenseerd.

Het nadeel dat de overige 56 duizend studenten oplopen door de vereenvoudigde studiefinanciering vindt Ritzen niet al te ernstig. Zij ontvangen sinds 1 januari een paar tientjes minder dan zij gewend waren.