Nieuws - 26 oktober 1995

Arme en rijke LUW-aio

Arme en rijke LUW-aio

De Landbouwuniversiteit kent arme en rijke assistenten in opleiding (aio's), zo concludeert de vaste commissie voor de wetenschapsbeoefening (vcw) in haar verslag van bezoeken aan 115 aio's bij zeventien vakgroepen, in de herfst vorig jaar. Het draait dan niet om het salaris van de jonge wetenschappers, maar om het beschikbare onderzoeksgeld voor apparatuur en reizen. Aio's op een derde-geldstroomproject en door NWO gefinancierde aio's kennen volgens de VCW aanzienlijk minder vaak financiele zorgen dan eerste-geldstroom-aio's.

Wel weten de armlastige LUW-aio's vaak mee te profiteren van de ruimere middelen van hun tweede- en derde-geldstroom-collega's.

De vcw constateert dat aio's bij vijf van de zeventien bezochte vakgroepen technische en financiele problemen hebben, die de voortgang van het onderzoek belemmeren. Aio's moeten soms zelf op zoek naar onderzoeksgeld. De vcw en het college van bestuur zien dit als een ongewenste situatie. Het generen van onderzoeksmiddelen behoort immers niet tot de taken van de aio.

De vcw doet vijf aanbevelingen om de promotieduur van de aio's, nu gemiddeld drie tot negen maanden langer dan de aanstellingstermijn van vier jaar, te bekorten. De commissie pleit onder meer voor betere functioneringsgesprekken en voor de opstelling van algemene richtlijnen voor het schrijven van een proefschrift.