Nieuws - 21 november 1996

Arbeidsongeschiktheid kan extranei honderden guldens kosten

Arbeidsongeschiktheid kan extranei honderden guldens kosten

Extranei en deeltijdstudenten in de bijstand kunnen voortaan geen arbeidsongeschiktheidsuitkering meer krijgen. Dat kan hen in het ergste geval een paar honderd gulden per maand schelen. Dat is het gevolg van een wet die de Tweede Kamer deze week heeft aangenomen. De nieuwe wet maakt van de algemene arbeidsongeschiktheidswet een werknemersverzekering. Tot nu toe was die AAW een volksverzekering. Het verschil is dat wie nooit werknemer is geweest nu niet meer automatisch is verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid.

Voor jongeren en studenten is een uitzondering gemaakt. Dat betekent dat zij, als zij arbeidsongeschikt worden, een uitkering kunnen krijgen op het niveau van het minimumloon, 1400 gulden per maand voor 23-jarigen en ouder.

Maar studenten die geen studiefinanciering of een uitkering uit een afstudeerfonds krijgen, vallen buiten de regeling. Die moeten het in geval van arbeidsongeschiktheid doen met een bijstandsuitkering, 980 gulden voor 21-jarigen.

De nieuwe wet kan vooral schadelijk zijn voor extranei - op dit ogenblik zijn dat er zo'n achtduizend - en deeltijders die studeren met een bijstandsuitkering. In het ergste geval, als zij voor honderd procent arbeidsongeschikt worden, scheelt hen dat dus ruim vierhonderd gulden per maand.