Nieuws - 26 oktober 1995

Appartementen in Bassecour haalbaar

Appartementen in Bassecour haalbaar

Een bouwteam bestaande uit het Wageningse bouwbedrijf Van Swaay, architect P. Roza en de SSHW heeft een nieuw plan getekend en doorgerekend voor de Bassecour, het voormalige hoofdgebouw van de LUW. Het team wil zeventien appartementen bouwen, varierend in prijs van 2,5 tot 6,5 ton en in grootte varierend van 80 tot 210 vierkante meter. Dit nieuwe plan sluit met een tekort van 470 duizend gulden.

Eerder heeft de gemeenteraad voorgesteld om twee ton aan de bouw bij te dragen. De SSHW stelt voor dat ook eigenaar Wilma Vastgoed bv en de provincie bijdragen. Het plan wordt nu door Wilma Vastgoed doorgerekend. Daar is het positief ontvangen, maar nog onbekend is of Wilma het plan inclusief architect en aannemer wil overnemen. De SSHW, de belangrijkste verhuurder rond de Bassecour, heeft hiervoor de voorkeur en ziet haar initiatief tot het haalbaarheidsonderzoek als afgerond. Huurders van de SSHW beklagen zich al geruime tijd over de bouwvalligheid van de Bassecour in de Herenstraat.