Nieuws - 23 februari 1995

Analyse

Analyse

Practicum instituties bouwen

Ambtenaren zijn vooral getraind in het uitvoeren van regeltjes en niet gewend om beleid te maken. Er moet een task force komen van docenten en medewerkers om het draagvlak voor de operatie in de faculteit te vergroten. Een eerste stap is bezinning op de kwaliteit van het onderwijs via vakkenevaluaties en onderwijsvisitaties. Ook moet je het onderwijs toetsen aan veranderende behoeften in eigen land.

Deze opmerkingen zouden niet misstaan in rapport van een commissie van buitenlandse wijzen over de Landbouwuniversiteit. De stellingen gaan echter niet over de LU; ze zijn gemaakt door LU-medewerkers over hoe de Vietnamese universiteit in Can Tho georganiseerd moet worden. Het WUB van vorige week citeerde ambtenaar Deneer en hoogleraar Van Dalen: Vietnamese ambtenaren moeten beleid maken, daarvoor een draagvlak kunnen creeren en de onderwijskwaliteit bevorderen.

Zonder een schrijntje zelfkritiek of -analyse, wordt ervan uit gegaan dat het LU-beheer het ei van Columbus is voor Can Tho. Het paternalistisch ontwikkelingsideaal is blijkbaar nog niet uitgebannen. Oke, de LU functioneert al meer dan 75 jaar, maar doet ze dat optimaler en beter dan bijvoorbeeld de universiteiten van Utrecht, Harvard of Leiden of de Hogeschool Diedenoort? Waar blijven de beheers- en bestuursvisitaties van Wageningen zelf?

Misschien kan de LU een zinnige bijdrage leveren aan de institution building in Vietnam door de fouten die ze hier maken, in ieder geval niet ook daar te maken. En misschien kan Can Tho daarna de LU het nodige leren. Zie het als practicum voor beleidsambtenaren.