Nieuws - 7 december 1995

Ammoniak-plan gemeente stuit op verzet LUW

Ammoniak-plan gemeente stuit op verzet LUW

Het ammoniak-reductieplan van de gemeente Wageningen stuit op verzet van de Landbouwuniversiteit. Volgens De LUW legt de gemeente beperkingen op aan proefboerderij De Ossekampen. De gemeente heeft bepaald dat de proefboerderij binnen de zogenaamde blauwe zone valt, omdat ze dicht bij de ecologische hoofdstructuur in het Binnenveld ligt. In deze zone mogen bedrijven nog beperkt uitbreiden. Als ze emissierechten aankopen, worden deze met maximaal dertig procent gekort.

Volgens de gemeente worden De Ossekampen niet belemmerd door de blauwe zone. Het is nog steeds mogelijk om verschillende dieren te houden, zolang het bedrijf maar aan de emissienormen uit de milieuvergunning voldoet.

Het Wageningse plan is onderdeel van het beleid van zeventien gemeenten in de Gelderse Vallei, die de intensieve veehouderij zoveel mogelijk uit de ecologische zone (groen) willen verplaatsen. Tegenover deze krimp staat een groei van bedrijven en emissierechten in de landbouwzones (geel). Tussen de gele en groene zones liggen de blauwe zones.