Nieuws - 18 juni 1998

Ambitieus gemeentebestuur gaat tarieven verhogen

Ambitieus gemeentebestuur gaat tarieven verhogen

Ambitieus gemeentebestuur gaat tarieven verhogen
Verplaatsing haven en ecologisch groenbeheer kosten geld
Het nieuwe gemeentebestuur van PvdA, GroenLinks en VVD is druk bezig het collegeprogramma te vertalen in concrete plannen. Iedere wethouder stelt een verlanglijstje op dat de gemeenteraad na de zomer zal beoordelen. De gemeente wil meer woningen bouwen, investeren in ecologisch groenbeheer en de verplaatsing van de haven onderzoeken. Een greep uit de wensen maakt een ding duidelijk: er moet veel geld bij. De inwoners van Wageningen moeten een extra duit in het zakje doen
Over vier jaar zijn de twee industrieterreinen, het Nudepark en Agrobusinesspark, een stuk groter. Er ligt een busbaan langs de Mansholtlaan, de sociale dienst heeft een onafhankelijke commissie bezwaar en beroepschriften en de hondenbelasting is afgeschaft. Daarover laat het programma van het Wageningse gemeentebestuur weinig ruimte voor twijfel
Ook over het gebruik van de gifspuit bij het beheer van het gemeentegroen zijn de partijen het eens. Het gebruik van pesticiden en herbiciden wordt zo snel mogelijk afgebouwd, stelt het collegeprogramma. Wethouder Jack Bogers (GroenLinks) gaat nog verder: In vier jaar willen we het gebruik van gif terugbrengen naar nul. Om dit te bereiken, wil de gemeente het gemeentegroen vervangen door meer natuurlijke beplanting. Dat kost niet alleen veel geld, er is ook veel overleg met bewoners nodig, want het betekent minder gladgeschoren grasvelden en meer ruige bermen. Dat zal niet iedereen zonder meer waarderen, daar gaat een bewustwordingsproces aan vooraf, denkt Bogers
Minder duidelijk is het college over de komst van een ijsbaan op de Wageningse Berg. Een meerderheid van de gemeenteraad is nog steeds voor de ijsbaan, stelt wethouder Henk Blankestijn (PvdA). Maar de raad en de provincie moeten het bestemmingsplan nog goedkeuren en er kan een lange beroepsprocedure volgen. Verder moet de schaatsvereniging nog een fors bedrag aan subsidies binnenhalen. De gemeente wil best bijdragen, maar een exploitatietekort kunnen wij niet opvangen.
De rondweg om Wageningen lijkt weinig kans te maken, maar het laatste woord is er nog niet over gezegd. Wethouder Rik Eweg (GroenLinks) schetst de situatie: Tijdens de collegeondehandelingen was duidelijk dat GroenLinks en PvdA geen voorstander zijn van een rondweg. Toch is besloten een open discussie te voeren. De weg komt in de structuurschets die we van de hele gemeente gaan maken.
Haven
Het voordeel van de weg is dat het verkeer vanuit de haven niet meer door de stad gaat, maar over de Nieuwlanden om het Agrobusinesspark en de wijk Noordwest heenloopt, om ten noorden van het Bornzuid-complex van DLO op de Mansholtlaan uit te komen. Tegenargumenten zijn de hoge kosten en de grote ingreep van de weg in het Binnenveld. Wat je aan de rondweg uitgeeft, kan ten koste gaan van goed openbaar vervoer, aldus Eweg
Los van de mogelijkheden om de haven beter te ontsluiten, zegt het collegeprogramma weinig over de problematiek rond de daar gevestigde bedrijven. Eventuele verplaatsing van niet-watergebonden activiteiten kan extra ruimte scheppen voor watergebonden activiteiten, luidt de tekst. Eweg stelt dat verhuizen van bedrijven wel een optie is, maar dat de gemeente weinig instrumenten heeft, omdat de ondernemingen het recht hebben daar te blijven zitten. Rijkswaterstaat geeft in de nota Ruimte voor rivieren aan dat obstakels in de uiterwaarden, zoals de ondernemingen in de haven, moeten verdwijnen om overstromingen van de dijken te voorkomen. Maar of Rijkswaterstaat wil meebetalen aan verplaatsing van de bedrijven, moet nog blijken tijdens onderhandelingen, aldus Eweg
Wethouder Paul Apeldoorn (PvdA) wil onderzoeken of de haven kan worden verplaatst naar buiten de bebouwde kom. In relatie tot de toeristische waarde van de haven kan het logischer zijn om de jachthaven dicht bij de stad te hebben en de industriele activiteiten wat verder weg. Dat is een heel mooi plan, maar daar zal wel fors geld bij moeten vanuit de provincie of zelfs uit Brussel. We moeten kijken hoe we dit slim kunnen doen, want je zit met het probleem dat zoiets niet in fasen is uit te voeren. Dat moet in een keer gebeuren.
Doemscenario
Extra geld wil het gemeentebestuur ook van de provincie Gelderland om meer huizen te bouwen. De gemeente wil een voldoende op de vraag afgestemd aanbod van woningen, maar het Streekplan Gelderland geeft aan dat er voor Wageningen geen groeimogelijkheden zijn. We mogen 120 tot 130 woningen per jaar bouwen, legt Blankestijn uit. Daar wil de provincie alle kaveltjes waar een woonbestemming op zit maar die niet worden gebruikt, van aftrekken. Ook de studentenflats, waarbij we van twee wooneenheden een maken, moeten daar nog eens van af. Met dat soort onzin kunnen we niet uit de voeten. Dat is niet genoeg voor de natuurlijke aanwas van de stad. De komende maand liggen we hierover in de clinch met de provincie, want als dit doemscenario doorzet, mogen we alleen Noordwest nog bouwen.
De gemeente mag wel ieder jaar een bijzonder woningbouwproject van minder dan vijftig woningen bij de provincie indienen. Die tellen dan gelukkig niet mee. En als we die vijftig bij de 120 kunnen optellen, komen we een heel eind, aldus Blankestijn
Hij illustreert met dit verhaal dat Wageningen grote plannen heeft. We krijgen een gigantisch grote wensenlijst. Ik denk dat we vijf tot tien keer zoveel geld nodig hebben als we zelf kunnen financieren. Ik heb tijdens de verkiezingen al gewaarschuwd: iedere partij die niet denkt aan verhoging van de gemeentetarieven, moet niet meedoen.
Blankenstijn denkt aan een meer dan trendmatige verhoging van de onroerend-zaakbelasting. Op zijn verlanglijstje staat bijvoorbeeld het verbouwen van het gemeentehuis. De gemeente moet haar huisvesting aanpassen en extra mensen inzetten, want mensen met vragen worden nog te veel van hot naar haar gestuurd. Je moet ergens binnenkomen, goed ontvangen worden en een afspraak kunnen maken. Dan heb je een centrale balie en spreekkamers nodig. De burger vraagt daarom, maar dat kost geld. Dat betekent dat de burgers moeten betalen, dat kan niet anders.