Nieuws - 19 januari 1995

Alternatieve stage-route naar Indonesie in trek

Alternatieve stage-route naar Indonesie in trek

Reeds enkele Wageningse studenten hebben gereageerd op het aanbod van het Indonesian business centre in the Netherlands (ICBN) voor een stage- of onderzoekplaats in Indonesie. Aldus meldt ICBN-medewerker drs R.P. Welcker. IBCN bemiddelt tussen studenten en Nederlandse en Indonesische bedrijven en instellingen, die behoefte hebben aan stagiaires. Verder verzorgt het bedrijf tegen betaling de huisvesting, tickets en visumaanvraag. De respons valt Welcker alleszins mee, want de Landbouwuniversiteit beschikt, in tegenstelling tot de universiteit van Groningen en Rotterdam, reeds over haar eigen contacten, hetgeen de noodzaak om bij het IBCN aan te kloppen verkleint. Welcker sluit echter niet uit dat de stopzetting van de ontwikkelingsrelatie tussen Indonesie en Nederland hierbij een rol speelt. Tot 1992 werden stageplaatsen vooral aangeboden via de vakgroepen, die deelnamen in wetenschappelijke samenwerkingsverbanden met Indonesie die met ontwikkelingsgelden werden gefinancierd.