Nieuws - 7 december 1995

Alternatief voor kunstijsbaan op de Berg

Alternatief voor kunstijsbaan op de Berg

De werkgroep Ruimtelijke ordening van GroenLinks heeft een alternatief plan gelanceerd voor de Wageningse Berg. De werkgroep wil geen massale, energievretende en auto's aantrekkende activiteit", maar de westelijk gelegen tribune op de Berg afbreken en van het voetbalveld een manifestatieterrein maken. Ook zou de watertoren gebruikt kunnen worden als uitzichtpunt of restaurant, en kan een vertrekpunt voor diverse wandelingen worden aangelegd. Verder maakt een kleine camping voor wandelaars deel uit van het plan.

GroenLinks heeft het plan voorgelegd aan andere fracties in de raad. In april volgend jaar zal blijken of de fractie gehoor vindt voor haar ideeen. Dan moet de initiatiefgroep voor de kunstijsbaan de haalbaarheid van de financiering van de ijsbaan hebben aangetoond.