Nieuws - 19 september 1996

Alleen Wageningen krijgt een echte bezuiniging

Alleen Wageningen krijgt een echte bezuiniging

Behalve voor Wageningen, dat van minister Van Aartsen komend jaar werkelijk een procent moet bezuinigen (en daarna 2,5 procent) biedt Prinsjesdag geen tegenvallers voor de universiteiten.


De universiteiten krijgen volgens de nieuwe rijksbegroting in 1997 samen van minister Ritzen 4345,7 miljoen gulden. Dat is bijna honderd miljoen meer dan een jaar geleden voorzien was. Dat komt vooral door betaling van 56 miljoen gulden uit het studeerbaarheidsfonds; die betalingen waren eerst pas vanaf 1998 gepland. Ook is er tien miljoen gulden extra beschikbaar voor jonge hoogleraren.

Verder is de begroting voor ruim dertig miljoen gulden aangepast aan loon- en prijsstijgingen; de jongste onderwijs-cao moet er nog in verwerkt worden. Van de 4,3 miljard gulden die de universiteiten van minister Ritzen krijgen, is driekwart bestemd voor onderzoek, en slechts een kwart voor onderwijs. Overigens krijgen de universiteiten nog ruim anderhalf miljard gulden uit andere bronnen: een miljard uit contract-research voor overheden en bedrijven, 350 miljoen uit de collegegelden en driehonderd miljoen van landelijk onderzoekfinancier NWO. In totaal gaat er in het wetenschappelijk onderwijs in 1997 dus zes miljard gulden om.

De verdeling van de 4,3 miljard gulden tussen de dertien universiteiten vertoont maar kleine veranderingen. In afwachting van een nieuw verdelingsmodel is voor 1997 een stabiel systeem afgesproken waarin de invloed van wisselende aantallen studenten en afgestudeerden beperkt is.

Een relatieve meevaller boeken de Vrije Universiteit, Eindhoven en Groningen. Hun deel van de koek wordt dankzij meevallende aantallen studenten en/of diploma's een procent groter dan een jaar geleden verwacht werd. Voor Tilburg, Twente en Maastricht geldt het omgekeerde. Wageningen boekt geen tegenvallende prestaties, maar moet toch een procent bezuinigen.