Nieuws - 10 oktober 1996

Albert Heijn scherpt milieu-eisen aan

Albert Heijn scherpt milieu-eisen aan

Klanten kopen liever milieuvriendelijk geteelde groenten en fruit en daarom wil de supermarktketen Albert Heijn de milieu-eisen voor haar contracttelers verder aanscherpen. Ook wil de retailer het Nederlandse areaal met gecontroleerde teelt - vierduizend hectare nu - uitbreiden. Bij onvoldoende toevoer verkoopt de grootgrutter nu het liefst aanvullende producten met het agro-milieukeur. Gangbaar geteelde producten worden niet langer op prijs gesteld. Dit meldde kwaliteit- en milieumanager W.F. Hofmans van de winkelketen op 9 oktober in De Wereld.

Albert Heijn startte in 1990 de gecontroleerde teelt in reactie op het Meerjarenplan gewasbescherming van de overheid. Dit beoogt een reductie in het gebruik van bestrijdingsmiddelen van vijftig procent ten opzichte van 1984. Het Centrum voor Landbouw en Milieu, CLM, formuleerde criteria voor de teelt van aardappel, uien, waspeen en ijsbergsla. De leverancier legt dit vast in contracten met telers en Albert Heijn controleert vervolgens de leverancier. De teler krijgt een iets hogere prijs dan op de veiling.

Telers melden hun bespuitingen en bemestingen bij het CLM, dat de gegevens verwerkt in milieurapportages. Die leren volgens Hofmans dat een forse milieuwinst is geboekt. Daarom is het aantal gecontroleerde teelten sterk uitgebreid. Een beperkende factor in Nederland is echter het sterk intensieve grondgebruik. Daarom staat hij open voor alternatieve lokaties in Europa.