Nieuws - 19 januari 1995

Aio

Aio

Een beursstelsel voor aio's en oio's leidt tot meer werkeloosheid onder doctors. Dit vrezen de Dienst Commissie Projectmedewerkers van NWO en het Landelijk aio Overleg (LaiO) in een open brief, waarin ze zich nogmaals verzetten tegen de plannen om promovendi de status student te geven.


De Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU) en de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek (NWO) willen met een beursstelsel de hoeveelheid wachtgeld terugdringen die de universiteiten en NWO momenteel aan werkeloze doctors kwijt zijn.

Met de brief willen de belangenorganisaties voorkomen dat het stelsel sluipend wordt ingevoerd, zonder dat wordt nagedacht over de consequenties. Met een beursstelsel, zo vrezen ze, wordt de samenleving jaarlijks opgezadeld met nog meer doctors terwijl er nu al niet genoeg werk is voor hoog gespecialiseerde onderzoekers.

De universiteiten krijgen per promovendus 70.000 gulden en worden bovendien afgerekend op aantallen publikaties. Als promovendi goedkoper worden terwijl ze wel dezelfde hoeveelheid onderzoek blijven doen, kunnen vakgroepen er meer aannemen. Dit kan dan leiden tot minder begeleiding en faciliteiten.

Ander punt is dat beurspromovendi geen onderwijs mogen geven. Momenteel verzorgen de aio's samen voor 650 mensjaar aan onderwijs. Een beurzenstelsel betekent dat de universiteiten meer docenten moeten aanstellen. De zittende aio's vrezen dat de beurspromovendi, die volgens het voorstel van de VSNU zo'n 1230 gulden per maand krijgen, toch onderwijs moeten geven.

De belangengroeperingen menen dat de oplossing voor de wachtgeldproblematiek dan ook meer ligt in het beheersen of verlagen van het aantal aio's en oio's, dan in stelselverandering. Ook zouden de universiteiten de huidige regel dat een promotie maar vier jaar mag duren, strenger moeten hanteren.