Nieuws - 22 februari 1996

Aio

Aio

Drie van de dertien Nederlandse universiteiten hebben de status van assistent in opleiding geheel of gedeeltelijk afgeschaft. De universiteiten van Amsterdam, Leiden en Tilburg geven hun aio's in plaats daarvan een beurs voor vier jaar. Dat blijkt uit een overzicht van het Wagenings aio-overleg. Drie andere universiteiten, Delft, Twente en Groningen, hebben al gezegd dat ze nieuwe aio's gewoon de werknemersstatus willen blijven geven.

De meeste andere universiteiten hebben het idee van beurzen in behandeling. Onlangs besloot de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek (NWO) dat de aio's van deze organisatie voortaan een aanstelling krijgen bij de universiteiten, zodat ook nieuwe NWO-aio's de kans lopen bursaal te worden.

De organisaties van aio's zijn fel gekant tegen het bursaalstelsel. Zij menen dat de bezuinigingen van de universiteiten onterecht op de schouders van de aio's terecht komen. Belangrijkste bezuiniging die de universiteiten namelijk bereiken is dat ze geen wachtgeld meer hoeven te betalen aan werkloze gepromoveerde aio's.

De aio's vinden echter dat ze een werknemersstatus moeten houden, omdat ze ook werk doen als werknemers. Zo verzorgen ze onderwijs voor studenten. De rechtspositie van een bursaal is uiteraard veel slechter dan die van een werknemer. Daarnaast voeren ze aan dat de bezuinigingen niet eens zo groot zullen zijn. De aio's krijgen dertien procent van de wachtgelden bij de LUW.

Het LUW-bestuur wacht voorlopig de ontwikkelingen bij andere universiteiten af voordat het een beslissing neemt over de status van de aio's. Het Wagenings aio-overleg wil echter weten van college en raad waar het aan toe is en dringt al geruime tijd aan op duidelijkheid.