Nieuws - 21 september 1995

Aio

Aio

Minister Ritzen maakt voor het werkgevers aantrekkelijker om assistenten of onderzoekers in opleiding bij de universiteiten aan te stellen.


Ondernemingen en TNO komen in aanmerking voor een fiscaal voordeel dat er uit bestaat dat zij minder loonheffing hoeven te betalen voor de aio's en oio's. Per aio zal deze extra belastingvrije voet ongeveer 4500 gulden bedragen. De vermindering komt bovenop de algemene vermindering van de loonheffing voor werkenden met lagere inkomens.