Nieuws - 7 november 1996

Agrarische hogescholen stellen lector aan

Agrarische hogescholen stellen lector aan

De stichting Samenwerkend Hoger Agrarisch Onderwijs, SHAO, heeft een lector aangesteld. Consulting engineer ir J.Th.J. Beeren van Heidemij Advies is lector geworden van het sectorale expertiseprogramma Groene Ruimte. Een expertiseprogramma omvat een aantal onderwijsmodules die de agrarische hogescholen kunnen gebruiken voor hun studieprogrammas. De hogescholen hebben in totaal vier van deze gemeenschappelijke programmas.

Ook bij de andere expertiseprogramma's zullen op den duur lectoren worden aangesteld om als trekker te fungeren. Van Beeren wordt verwacht dat hij met zijn praktijkkennis vernieuwingen op het terrein van groene ruimte en plattelandsontwikkeling in de curricula kan brengen. De lector is voor twee dagen in de week gedetacheerd bij de SHAO, maar de Internationale hogeschool Larenstein in Velp stelt een werkplek voor hem beschikbaar. Beeren, die volgens Larenstein-woordvoerder Van der Spek als een soort hoogleraar van het HAO gezien kan worden, benadrukte in zijn inaugurele rede op 31 oktober het belang van de multifunctionaliteit van de groene ruimte.