Nieuws - 16 november 1995

Agrarisch recht vreest onderwijsverschraling

Agrarisch recht vreest onderwijsverschraling

De vakgroep Agrarisch recht vreest een verschraling en decompositie van het onderwijsaanbod van de Landbouwuniversiteit. Doordat steeds meer leerstoelhouders overgaan op het stellen van voorvereisten voor een afstudeervak, blijft er voor studenten te weinig ruimte over voor specialiserende vakken. Dat leidt ertoe dat een vakgroep als Agrarisch recht steeds minder studenten krijgt die een op de richting toegesneden juridisch-bestuurlijk pakket kunnen volgen. Dit schrijft vakgroepsmedewerker mr A. van Eldijk in een brief aan het sectorbureau Landbouw en samenleving.

Van Eldijk vreest dat de instelling van onderwijsinstituten deze ontwikkeling nog eens zal versterken. Volgens hem is het gevaar denkbaar dat de besturen van instituten om financiele redenen eerder vakken uit de eigen vakgroepen in het programma opnemen dan vakken van andere groepen. Hij vreest dat roc's gedwongen zijn om specialiserende vakken als Agrarisch recht te degraderen van verplichte vakken naar beperkte-keuzevakken of aanbevolen profielvakken in de vrije keuze. Wat hem betreft moet er een facultaire afstemmingsprocedure komen op interonderwijsinstituutsniveau om dit proces tegen te gaan. Hij roept de sector dan ook op om initiatieven te ontwikkelen die deze wilde/ongerichte uitholling van het onderwijsaanbod keren ten gunste van een op efficientie en kwaliteitsverhoging georienteerde ontwikkeling".