Nieuws - 11 mei 1995

Agrarian Questions

Agrarian Questions

Agrarische vraagstukken staan centraal op het congres Agrarian Questions, van 22 tot en met 24 mei in het Wageningse Internationaal Agrarisch Centrum (IAC). In zeventien werkgroepen presenteren 150 sprekers uit alle delen van de wereld hun onderzoek.


Een toelichting op de achtergrond van het congres, twee verhalen over onderzoek in Afrika en in Azie en een overzicht van interessante papers. (hieronder..)

Pakkende papers

De bonte verzameling papers die de revue passeert tijdens Agrarian Questions heeft een vraag gemeen. Hoe te handelen in de global market? Veel deelnemers uit India staan stil bij de consequenties van het marktgerichte Indiase beleid van het afgelopen decennium. Een voorbeeld is de studie van Milind Bokil naar de invloed van de privatisering in India op het gemeenschappelijke bezit van arme boeren. Verschillende Afrikaanse sprekers behandelen de gevolgen van de structurele aanpassingspolitiek (SAP) van de Wereldbank. Zo bestudeerde Dejene Aredo de gevolgen van de SAP voor de agrarische ontwikkeling van Ethiopie. Breder van aard is de historische studie van Mahmood Mamdani, die de invloed analyseert van koloniale indirect rule op de landbouw-ontwikkeling in Afrika.

Voor de liefhebbers van Oost-Europa zijn er inleidingen over het transformatieproces in Roemenie, Polen, Letland en Bulgarije. Redelijk wat cijfers, weinig analyse. Voor dat laatste is een bezoek aan de discussie of de borrel een aanrader. De inleiding van Sergei Nickolsky uit Rusland verdient aanbeveling. Bij deze werkgroep is ook Carmen Deere van de partij, met een mooie historische studie over de landbouw in Cuba.

Het thema gender zit verstopt in verschillende werkgroepen. Interessante verhalen komen van keynote spreker Bina Agarwal uit India en van de Tanzaniaanse Marjorie Mbilinyi van het Gender Networking Programme. De gender papers leggen vaak verbanden tussen culturele kenmerken en de economische aanpassingsprogramma's, zoals ook de studie van Kate Meagher in Nigeria.

Vrijwel alle papers hebben de landbouw tot onderwerp, maar voor de vistelers is er ook wat: Susan Stonich pleit voor een visrijke Blue Revolution in Centraal-Amerika en Denise Stanley bespreekt de invloed van milieudegradatie op de garnalenteelt in Honduras. Stanley duikt op bij het thema property rights. Andere papers bij dat thema gaan over de gevolgen van de GATT op de zaadhandel in Argentinie (Jeroen van Wijk) en India (S.R. Asokan en Gurdev Singh). Wie zich bekommert om de financiering van landbouw kan terecht bij David Hulme, die kredietprogramma's in zes landen analyseert.

Sterke overzichtsartikelen over het fenomeen globalisering komen van Philip McMichael en Christobal Kay. Het meest opmerkelijke werkstuk lijkt dat van Lawrence Busch, die de invloed van standards (maatstaven, normen) op de landbouwontwikkeling uit de doeken doet.

Het is de taak van de keynote sprekers alle bijdragen onder te brengen in een overkoepelende visie. Geen van hun papers is nog gearriveerd in Wageningen, maar gezien de diversiteit van de bijdragen is dat niet verwonderlijk. Het is te hopen dat keynote spreker Susan Hecht deze keer wel haar weg weet te vinden naar de landbouwstad. Toen ze twee jaar geleden kandidaat was voor een Wageningse leerstoel, bleek ze even zoek in de Amazone.