Nieuws - 18 januari 1996

Afstuderen gaat goed met vrij programma

Afstuderen gaat goed met vrij programma

De commissie vrije programmering kreeg tussen september 1993 en december 1995 in totaal 27 verzoeken van studenten om in een vrij studieprogramma te mogen afstuderen. Sinds september 1993 kunnen studenten met een pakket van 126 studiepunten en minimaal een afstudeervak afstuderen zonder verdere eisen. Een van de reguliere examencommissies moet dan wel goedkeuring verlenen en het uiteindelijke diploma afgeven. De commissie vrije programmering is ingesteld om een examencommissie, de wettelijke gerechtigde instantie om diploma's af te geven, te zoeken die het best bij het programma van de student past.

Volgens de secretaris van de commissie, mr S.J. de Jong, zijn de meeste verzoeken om goedkeuring door de examencommissies gehonoreerd. In andere gevallen koste het wat meer touwtrekken. Examencommissies hebben vaak de neiging om hetzelfde te eisen als voor een reguliere student. Wij wijzen ze erop dat dat bij de vrije programma's natuurlijk niet de bedoeling is. Meestal komen we er op die manier wel uit. In een enkel geval heeft een student een extra vak gedaan, waarna de examencommissie wel kan instemmen."