Nieuws - 11 januari 1996

Afstudeervak-contract tussen student en docent

Afstudeervak-contract tussen student en docent

Het college van bestuur wil studenten en docenten per 1 september 1996 verplichten om afstudeervak-contracten met elkaar af te sluiten. In een dergelijk contract staat wat de wederzijdse rechten en plichten zijn als een student besluit een afstudeervak of stage te gaan doen. In het contract is onder andere geregeld: de globale planning van het vak, een globale beschrijving van de activiteiten, de begeleidingsintensiteit en de wijze van tentamineren.

Een belangrijk onderdeel voor de studenten die met de tempobeurs te maken hebben is de voortgangsregistratie. Bij grote vakken lopen studenten het gevaar hun beurs kwijt te raken als aan het eind van het jaar het vak nog niet is afgerond, terwijl het al wel afgeronde deel noodzakelijk is om aan de temponorm te voldoen. In het afstudeervak-contract kan geregeld zijn welke onderdelen eventueel afzonderlijk doorgegeven kunnen worden aan de studentenadministratie. De universiteitsraad zal eind januari besluiten of hij akkoord gaat met de afstudeervakcontracten.