Nieuws - 6 april 1995

Afscheid

Afscheid

De aankondiging van mijn afscheidsreceptie is verzonden aan alle afdelingen, alle directies, alle sectorbureaus, alle vakgroepen en aan het WUB. Maar kennelijk heeft het bericht niet iedereen bereikt. Ook is het niet in het WUB opgenomen. Dat is jammer.

Het is in het nummer van 30 maart (de dag van het afscheid) vermeld dat ik per april met VUT ben.

Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor de (soms jarenlange) samenwerking en iedereen alle goeds toewensen.