Nieuws - 26 oktober 1995

Afscheid planoloog Kleefmann

Afscheid planoloog Kleefmann

Prof. dr ir F. Kleefmann van Ruimtelijke planvorming heeft wegens zijn pensionering afscheid genomen van de LUW. In zijn afscheidsrede tijdens een symposium op 19 oktober greep Kleefmann terug op de historische ontwikkeling van de planologie, om te analyseren wat de toekomst van het vakgebied zou kunnen zijn. Kleefmann schetste drie opties. De eerste is de veelkleurige, chaotische wereld zichzelf te laten zijn en haar gang te laten gaan." Dat zou volgens Kleefmann leiden tot een wereld vol onzekerheden, een verstoorde relatie tussen mens en milieu en een samenleving die zich kenmerkt door hyperindividualisme en zo achteloosheid." Een tweede optie is de planning vooral te richten op de effecten van de verkeerde systeemwereld. Een aantrekkelijke maar te beperkte optie, meent Kleefmann. Hij ziet meer in de derde optie, op de filosoof Habermas geent, om bij de wereld zoals deze is kritische vraagtekens te zetten en op die manier alternatieve ontwikkelingsst
rategieen te ontwikkelen. Daarmee komt Kleefmann uit op zijn idee van planning als zoekinstrument, waarbij niet de concrete inrichtingsplannen belangrijk zijn maar het proces om tot die plannen te komen.

Opmerkelijk was dat het afscheid van Kleefmann niet zoals gebruikelijk plaatsvond in de aula van de universiteit, maar in de Leeuwenborch. Het kon geen traditioneel afscheid worden omdat de hoogleraar ook op de laatste dag van zijn hoogleraarschap weigerde in toga te verschijnen.

Onzeker is nog de sectie Planologie van de vakgroep Ruimtelijke planvorming de komende jaren het werk van Kleefmann op hoogleraarniveau kan voortzetten. Het clusterbestuur en de vakgroep worstelen nog met de precieze invulling van de leerstoelenruimte die de vakgroep is toebedeeld.